เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้จากการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของคุกกี้ที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้

ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

บริษัทเอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการกำหนด มาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือ ผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้ เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ ทางบริษัทผ่านเว็บไซต์นี้ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น ได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของคุกกี้ที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวการ์ตูน รูปภาพ วิดีโอ โลโก้ โปรแกรม งานที่มีลิขสิทธิ์และสื่อดิจิทัลต่างๆ ที่เผยแพร่โดย “ช่อง Boomerang” ผ่านทีวี เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ อุปกรณ์ดิจิทัลทุกประเภทนั้น การนำส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมดของช่อง Boomerang ไปเผยแพร่แบบคู่ขนาน เผยแพร่ซ้ำ และหรือการนำทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือ รายการใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ ประกอบในงานของท่าน ไม่ว่าจะกระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจการค้าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ก็ตาม จะต้องได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจลงนามอนุญาตของบริษัท และหรือผู้ที่มีอำนาจลงนามตามนิติบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทางปัญญานั้นๆก่อนเท่านั้น

บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส [เดกซ์] จ ำกัด
เลขที่ 19 สวนสน 9 ถนนรามคำแหง 60
หัวหมาก บางกะปิ 10240
Connect with us
Novelmore©2020 Geobra Brandstätter GmbH & Co.KG. All rights reserved
BOOMERANG and the logo and TM © 2021 Cartoon Network