เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้จากการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของคุกกี้ที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้

ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

บริษัทเอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการกำหนด มาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือ ผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้ เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ ทางบริษัทผ่านเว็บไซต์นี้ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น ได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของคุกกี้ที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้

หน้านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอบคุณผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเรานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มีความสำคัญต่อเรา อย่างยิ่ง เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่คุ้มค่าและได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเราได้จัดทำ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลและอธิบายถึงทางเลือกที่ผู้ใช้สามารถทำได้ เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้ดังต่อไปนี้ บริษัท เอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เรียกรวมกันในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ว่า "เรา" นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูล ส่วนบุคคลที่เรารวบรวมบนเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") นอกจากนี้ยังใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม จากผลิตภัณฑ์และบริการที่เรา จัดให้มีบนอุปกรณ์มือถือต่างๆ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ("แอพ") โดยเว็บไซต์และแอพ เรียกรวมกันว่า ("บริการ") นโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยวิธีการอื่นเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการเว็บไซต์และแอพที่มอบความ บันเทิง และปลอดภัยสำหรับคนทุกวัย โดยเราทุ่มเทเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ เรารวบรวมผ่านทางออนไลน์นี้ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ของเราเรียนรู้วิธีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต เราจะใช้ความพยายาม เพื่อให้แน่ใจว่า เนื้อหาและการขอความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานที่ เป็นผู้เยาว์

1. ข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีการรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้บนเว็บไซต์ของเราเว้นแต่ผู้ใช้จะให้ความยินยอมในการให้เก็บรวบ รวมข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยสมัครใจ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์หรือ แอพของเรา ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น ประเภทของ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการรวบรวมมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้บนเว็บไซต์ของเราเว้นแต่ผู้ใช้จะยินยอมให้ข้อมูลแก่เราโดยสมัครใจหรือได้ ลงทะเบียน เข้าร่วมในกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เช่น การสมัครเข้าร่วมอีเวนท์ เข้าร่วมการแข่งขันหรือเกมหรือเข้าร่วมโปรโมชั่น

(ก) การสมัครเข้าร่วมงานอีเวนท์ การชิงโชคและการแข่งขัน

สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การสมัครเข้าร่วมงานอีเวนท์ การเข้าร่วมการแข่งขันและการชิงโชค เราอาจขอให้ผู้ใช้ระบุชื่อและที่อยู่อีเมล โดยเราจะไม่ เก็บรักษาหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราได้รับจากการ สมัครเข้าร่วมงานอีเวนท์ การชิงโชคและการแข่งขัน ยกเว้น เท่าที่จำเป็นเพื่อเก็บ รายละเอียดของผู้ชนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อมูล หรือโดยความยินยอมจากผู้ใช้ในการให้เราสามารถจัดเก็บ ใช้หรือเปิดเผยเพื่อ วัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดต่อไป

(ข) การบริการลูกค้าและปรับปรุงเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเรา

เพื่อให้การบริการผู้ใช้อย่างเหมาะสมและเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเรา เราอาจขอให้ผู้ใช้ระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ การสอบถามเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมอื่นๆจากผู้ใช้ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้ที่เราจะทำการ จัดเก็บ เช่น ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (เช่น เมื่อผู้ใช้ทำการซื้อ หรือ การตอบกลับข้อเสนอใดๆ)

(ค) การซื้อสินค้า

ผู้เข้าชมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับเรียกเก็บเงินการออกใบเสร็จรับเงินและการจัดส่งสินค้า

(ง) ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

เมื่อมีการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลปัจจุบันและประเภท ของ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ใช้ (เช่น Microsoft Windows หรือ Mac OS) ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ใช้ (เช่น Firefox, Internet Explorer) ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (เช่น True, AIS Fibre และ 3BB) กิจกรรมของผู้ใช้ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา กิจกรรมของผู้ใช้ ขณะเล่นเกมหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา (เช่น หน้าเว็บใดของเราที่ผู้ใช้ดูหรือเกมที่ผู้ใช้เล่น) และโฆษณาที่ผู้ใช้แสดง เป็นต้น

แอปพลิเคชัน

แอพของเราโดยทั่วไปมีลักษณะ ฟังก์ชันการทำงานและเนื้อหาที่ให้ข้อมูลเหมือนกับบนเว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมในแอพจะรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ ให้เมื่อผู้ใช้ดาวน์โหลดและใช้แอพ ตัวอย่างเช่น แอพของเราอาจกำหนดให้ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีกับเราก่อน (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือ ที่อยู่อีเมล) ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน หรือร่วมกิจกรรมได้ โดยเราอาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้เราเพื่อการติดต่อผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ หากผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม เราอาจเข้าถึงข้อมูล บางอย่างจากบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้เช่น ชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนและผู้ติดตาม และเนื้อหาที่โพสต์หรือดูผ่าน โซเชียลมีเดีย เมื่อผู้ใช้ใช้แพลตฟอร์มและปลั๊กอินเครือข่ายสังคม ออนไลน์ และการใช้ข้อมูลของผู้ใช้จะอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติด้านข้อมูล ส่วนบุคคลของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียนั้นๆ เพื่อปรับปรุงการออกแบบ ฟังก์ชัน การทำงาน ประสิทธิภาพ และเนื้อหาของแอพของเรา เราจะมี การรวบรวมข้อมูลบางอย่างเมื่อผู้ใช้ใช้แอพบนอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้เช่น การใช้งาน การดู และข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงประเภทของ อุปกรณ์มือถือที่ผู้ใช้ใช้ ID อุปกรณ์เฉพาะของผู้ใช้ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการมือถือและ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของอินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์บนมือถือที่ผู้ใช้ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ใช้แอพ โดยแอพของเราจะไม่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือ ของผู้ใช้และจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้แจ้งให้ความยินยอมโดยเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่า ตำแหน่งของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยการปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของตัวผู้ใช้เองได้

2. การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้อาจมีการเปิดเผย (ตามความเหมาะสม) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ ตัวแทน และบุคคลที่สามที่ให้บริการใน นามของเรา ("พันธมิตร") ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้:

(ก) บริษัทใดๆ ในกลุ่มของเราและบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของกับเราทั่วโลก หรือของ WarnerMedia Asia Pacific Ventures, Inc. และบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ

(ข) ตัวแทนหรือผู้รับจ้างให้บริการในนามของเรา เช่น ในการดำเนินการชิงโชค ส่งรางวัลให้ผู้ชนะ จัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ทำบนเว็บไซต์ ดำเนินการชำระเงิน หรือให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ ในกรณีเหล่านี้เราได้กำหนดให้ตัวแทนและคู่สัญญาของเราเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลที่เราให้ไว้เป็นความลับ และใช้เฉพาะสำหรับบริการที่จะต้องดำเนินการเพื่อเราเท่านั้น

(ค) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินงานของบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เรา (เช่น ผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูล บนคลาวด์) และที่ปรึกษา

(ง) องค์กรและหน่วยงานของรัฐหากจำเป็น หรือทางกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น ตามคำสั่งศาลหรือหมายศาล) หรือคำขอของหน่วยงานบังคับ ใช้กฎหมาย หรือในกรณีจำเป็นต่อการสอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สงสัยว่ามีการฉ้อโกง สถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใดๆ การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเรา เพื่อตรวจสอบหรือบังคับ ใช้การปฏิบัติตามนโยบายที่ควบคุมเว็บไซต์และแอพของเราและกฎหมายที่บังคับใช้ หรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

(จ) กิจการของเราถูกการขาย หรือรวมเข้ากับนิติบุคคลอื่น

(ฉ) หน่วยงานอื่นใดที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบในขณะที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ในลักษณะนอกจากที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และหากจำเป็นเราจะ มีการขอความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน หากผู้ใช้ได้ยินยอมให้ข้อมูลจากบัญชีโซเชียลมีเดีย ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้(1) ใช้ในการพิจารณาเนื้อหาที่เหมาะสมกับความชอบ ของผู้ใช้(2) ปรับแต่งให้บริการออนไลน์ของเราหรือบริการอื่นของเรามีความเหมาะสมกับผู้ใช้(3) ติดต่อกับผู้ใช้ผ่านโซเชียลมีเดีย และหรือในการ ส่งข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และรางวัลให้กับผู้ใช้ได้โดยตรง และ (4) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันประสบการณ์และเนื้อหาผ่านบริการโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้หากผู้ใช้ได้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม เราไม่สามารถที่จะป้องกันการใช้ข้อมูลต่อไปโดยบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้เราหรือพันธมิตร ของเราอาจใช้ “คุกกี้” หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล โดยอาจเชื่อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของผู้ใช้โดยรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเทคโนโลยีเหล่านี้ โปรดอ่านในส่วน ”คุกกี้และเว็บบีคอน” ด้านล่าง หากผู้ใช้ให้ความยินยอมเราอาจเชื่อมโยงคุกกี้ กับข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน “แฮช” หรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่ผู้ใช้ให้ไว้ (เช่น ระหว่างการลงทะเบียน) เพื่อช่วยให้พันธมิตรของเราสามารถส่งโฆษณา และข้อเสนอตามความสนใจของผู้ใช้หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้

3. คุกกี้และเว็บบีคอน

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของผู้ใช้ให้เหมาะสม เว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า "คุกกี้" หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน คุกกี้คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางไว้ในเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า คุกกี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ แม้ว่าคุกกี้ จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงการใช้เว็บไซต์ของเราและอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ เช่น ที่อยู่อีเมล ทั้งนี้เราจะไม่ใช้คุกกี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รับความยินยอม โดยเราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนผู้ใช้และความถี่ในการเข้าชม หรือการเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงหรือปรับแต่งเนื้อหา ข้อเสนอ และหรือโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เพื่อช่วยในการจดจำชื่อผู้ใช้เมื่อ กลับมาใช้งานที่เว็บไซต์อีกครั้ง หรือเพื่อการใช้งานตะกร้าสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา เราผู้ให้บริการ และพันธมิตรของเราอาจใช้คุกกี้เพื่อจัดการและวัดประสิทธิภาพในการโฆษณาที่แสดงบนหรือส่งโดยหรือส่งผ่านเว็บไซต์และแอพ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราผู้ให้บริการ และพันธมิตรของเรานำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ โฆษณาของบุคคลที่สาม โปรดดูที่ "การรวบรวมข้อมูลโดยเว็บไซต์บุคคลที่สาม" ด้านล่าง "เว็บบีคอน" หรือ clear, gif หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันคือโค้ดชิ้นเล็กๆ ที่วางไว้บนหน้าเว็บเพื่อติดตามพฤติกรรมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ เข้าชมที่ดูหน้าเว็บ ตัวอย่างเช่น เว็บบีคอนสามารถใช้เพื่อนับผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเว็บหรือส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ที่เข้าชมนั้นอยู่ หากผู้ใช้ ยินยอมเราและบริษัทพันธมิตรของเรา อาจใช้เว็บบีคอนบนเว็บไซต์หรือแอพของเราเป็นครั้งคราวเพื่อจุดประสงค์ข้างต้นและวัตถุประสงค์อื่น ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของตนเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันผ่านทางเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ผู้ใช้อาจตั้งค่า เบราว์เซอร์ของผู้ใช้ให้ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด บล็อกคุกกี้บางตัว หรือให้อนุญาตเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะวางคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ หรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ทั้งนี้การบล็อกคุกกี้ทั้งหมดอาจส่งผลต่อประสบการณ์ออนไลน์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบ

4. การรวบรวมข้อมูลโดยเว็บไซต์บุคคลที่สาม เซิร์ฟเวอร์โฆษณา และผู้สนับสนุน

เว็บไซต์และแอพของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ รวมทั้งของผู้สนับสนุนและผู้โฆษณา ซึ่งแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลอาจมีความแตกต่างกัน ผู้ใช้ควร ศึกษาประกาศเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ครอบคลุมอยู่ในนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราซึ่งอาจมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ เราและผู้โฆษณาบนเว็บไวต์ของเราอาจใช้บุคคลที่สามเพื่อให้บริการหรือนำเสนอโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอพของเรา และเพื่อ ทำการวิจัยเกี่ยวกับโฆษณา บุคคลที่สามอาจทำการดู แก้ไข หรือตั้งค่าคุกกี้ในระบบ เราและพันธมิตรอาจวางคุกกี้ เว็บบีคอน เคลียร์ gif หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายกัน และรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยนำเสนอโฆษณาดังกล่าวบนเว็บไซต์และแอพของเรา และเพื่อช่วยในการวัดผลและวิจัย ประสิทธิภาพของโฆษณา ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้โดยบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

5. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราและบริษัทในเครือมีการดำเนินกิจการทั่วโลก ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้กับเว็บไซต์หรือแอพเหล่านี้ในระดับสากล เฉพาะ ข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมแก่เราไว้ในการเปิดเผย ประมวลผล จัดเก็บและดูแลเท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทพันธมิตร (รวมถึง WarnerMedia Asia Pacific Ventures, Inc. ในฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักรซึ่งฐานข้อมูลกลางดำเนินการอยู่หลายแห่ง ทั้งนี้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของประเทศอื่นอาจมีความครอบคลุมที่แตกต่างกันไป โปรดมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์และแอพของเรา โดยข้อมูลผู้ใช้จะถูกเปิดเผยแก่ผู้รับใน ต่างประเทศเพียงเท่าที่ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมไว้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น

6. ความปลอดภัย

เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมและขั้นตอนการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรา จัดเก็บและครอบครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการนำไปใช้ในทางที่ผิด การก่อความรบกวน การสูญหาย การเข้าถึง การแก้ไข หรือ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้แม้เราจะได้ดำเนินการจัดให้มีขั้นตอนการปกป้องข้อมูลและมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ดี แต่โอกาสในการเกิดการละเมิดย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ สามารถป้องกันได้โดยสิ้นเชิง ในด้านของผู้ใช้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วน บุคคล (เช่น โดยการปกป้องชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดหากผู้ใช้ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัย

7. การเข้าถึงข้อมูลและทางเลือก

สำหรับข้อมูลที่รวบรวมบนเว็บไซต์หรือแอพของเรา ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลหรือจดหมายมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราผ่าน รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างเพื่อ:

(ก) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งเว็บไซต์หรือแอพได้เก็บรวบรวมทางออนไลน์จากผู้ใช้

(ข) ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลดังกล่าว

(ค) ขอให้ลบข้อมูลหรือ

(ง) ขอให้เรายุติการใช้หรือเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป

โปรดระบุที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อผู้ใช้ได้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตัวผู้ใช้เนื่องจากผู้ใช้ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อทำการแก้ไขหรือลบ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เราได้เก็บรวบรวมและดูแลรักษาไวหากผู้ใช้ต้องการให้เราแก้ไขอัปเดตข้อมูลของผู้ใช้หรือช่วยในการยกเลิกการรับ โฆษณา หรือข่าวสารทางการตลาดและหรือลบข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ซึ่ง ผู้ใช้ให้ไว้บนเว็บไซต์หรือผ่านแอพโปรดติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง แล้วเราจะทำการตอบกลับภายใน 7 วัน โปรดทราบว่าเพื่อให้แอพทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเราอาจมีความจำเป็น ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของผู้ใช้ต่อไป

8. ระยะเวลาการเก็บรักษา

เราจะการใช้การเก็บและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงมีบัญชีสมาชิกในเว็บไซต์หรือแอ พของเรา หรือมีความจำเป็นที่เราจะต้องดำเนินการใช้ เก็บและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามกฎหมายเท่านั้น เมื่อได้รับการเพิกถอนความยินยอมการใช้ การเก็บ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เราจะยุติการเก็บรักษา เปิดเผยหรือลบทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้ภายใน 7 วันทำการนับแต่ได้รับคำขอเช่นว่านั้นจากผู้ใช้

9. วิธีการร้องเรียน

หากผู้ใช้ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถติดต่อเรา ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง โดยผู้ใช้จะต้องให้รายละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับการร้องเรียน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ตลอดจนหลักฐานและ ข้อมูลสนับสนุนข้อร้องเรียนนั้น โดยเราจะส่งต่อข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งจะตรวจสอบปัญหาและกำหนดขั้นตอนที่เราจะดำเนินการ เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้และเราอาจทำการติดต่อผู้ใช้อีกครั้งหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึง ผลการสอบสวนการร้องเรียน หากผู้ใช้ไม่พึงพอใจกับแนวทางการแก้ไข ผู้ใช้สามารถติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกังวลของผู้ใช้หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการถอนความยินยอม คลิก

10. ติดต่อเรา

หากผู้ใช้มีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความข้อมูลส่วนบุคคลหรือแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราตามที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ต่อไปนี้ อีเมล: boomerang [email protected] ที่อยู่ทางไปรษณีย์: บริษัท เอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด 90/30 อาคารสาธรธานี1 ชั้น12 ยูนิต12เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

11. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและวันที่มีผล

เราอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและวิธีที่เราปฏิบัติ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยเราจะทำการแจ้งบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบและทบทวนนโยบายข้อมูล ส่วนบุคคลนี้เป็นระยะ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบอยู่เสมอว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใด เราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร และเราเปิดเผยให้กับใคร กรณีการใช้ เว็บไซต์หรือแอพของเราอย่างต่อเนื่องหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่เราหลังจากที่นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการแก้ไขแล้วถือว่าผู้ใช้ ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส [เดกซ์] จ ำกัด
เลขที่ 19 สวนสน 9 ถนนรามคำแหง 60
หัวหมาก บางกะปิ 10240
Connect with us
Novelmore©2020 Geobra Brandstätter GmbH & Co.KG. All rights reserved
BOOMERANG and the logo and TM © 2021 Cartoon Network