เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้จากการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของคุกกี้ที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้

ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

บริษัทเอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการกำหนด มาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือ ผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้ เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ ทางบริษัทผ่านเว็บไซต์นี้ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น ได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของคุกกี้ที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้

เงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าผู้ใช้บริการ ลูกค้า หรือผู้เยี่ยมชม (เรียกว่า “ผู้ใช้”) ได้ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้โดยผู้ใช้รับรองและรับประกันว่าผู้ใช้ได้อ่านและตกลง ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ เหล่านี้ อีกทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้ว ซึ่งขอบเขตของการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลอาจมีการใช้และเปิดเผย (ตามความเหมาะสม) กับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บริษัทในเครือ ตัวแทน หุ้นส่วน และบริษัทพันธมิตรของบริษัท หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้บริการ ใดๆ ด้านล่างโปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์และแอพนี้ ผู้ควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์และแอพคือ บริษัท เอ็ม เทิร์เนอร์ จำกัด (เรียกว่า“เรา”) สำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 90/30 ยูนิต12เอ ชั้น 12 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยหลังจากที่เราได้โพสต์ประกาศ เกี่ยวกับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงดังกล่าว ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับแก้ไขและเราขอ สงวน สิทธิ์ในการปฏิเสธหรือระงับการเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์กับผู้ใช้งานที่เราพิจารณาว่าได้ทำการละเมิดเงื่อนไข การใช้บริการดังต่อไปนี้

1. การลงทะเบียน

ในการลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์ ผู้ใช้จะต้องระบุชื่อนามสกุล วันเกิด อีเมล รหัสผ่าน (รายละเอียดการติดต่อของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) ผู้ใช้รับทราบโดยชัดแจ้งว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยโดยผู้ใช้รับประกันว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงและถูกต้อง

หากผู้ใช้เป็นผู้เยาว์ในขณะที่ลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องให้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้และเราจะทำการส่งอีเมลหรือข้อความ SMS แจ้งถึงการที่บุตรหลานของท่านได้ทำการขออนุญาตลงทะเบียนในเว็บไซต์ และพ่อแม่หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายของจะต้องยืนยันในการที่จะให้บุตรหลานของตนลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ และยินยอมในการให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้และเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และผู้ปกครอง เมื่อได้รับการอนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เราจึงจะจะเปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้และอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้

2. กฎการใช้เว็บไซต์

ผู้ใช้ต้องใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเราไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์อย่างผิดกฎหมายและหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรวบรวมชื่อผู้ใช้และหรือที่อยู่อีเมลของสมาชิกที่ลงทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่นใดซึ่งรวมถึงการสกัดกั้นการเข้าสู่เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

3. เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อจำกัดอื่นๆ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งรูปภาพ ภาพประกอบ คลิปเสียง และคลิปวิดีโอ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นๆได้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาของตนแก่เรา โดยเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตให้บุคคลใดนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยมิได้รับอนุญาตจากเรา และห้ามมิให้ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งหรือแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีใด รวมถึงทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และผู้ใช้จะต้องไม่ กระทำการช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ทำเช่นว่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

4. ลิงก์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้("แอปพลิเคชันเชื่อมโยง") (เว็บไซต์และ แอปพลิเคชันจะเรียกรวมกันว่า"บริการ")โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ในการที่จะเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงในการที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงนั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ไม่ว่าเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนของเว็บไซต์นั้นหรือไม่

5. การส่งข้อมูล

การส่งอีเมล บันทึก การโพสต์ข้อความ ความคิด คำแนะนำ แนวคิดหรือ หรือในรูปแบบอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยความยินยอมแก่เรา ให้ถือว่าผู้ใช้(ก) ได้ให้อนุญาตในการใช้ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแก่เรา (ข) และได้ให้รับประกันว่าผู้ใช้มีสิทธิที่จะให้อนุญาต และ (ค) ผู้ใช้อนุญาตให้เรา ใช้ ประโยชน์จาก เนื้อหาและข้อมูลที่ได้ส่งไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ได้(รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือ ส่งเสริมการขาย) โดยไม่ต้องชำระเงิน หรือค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้ใช้โดยอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

6.ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน

เราผู้ให้บริการและบริษัทพันธมิตร ปฏิเสธที่จะรับประกันความเสียหายจากการละเมิดเงื่อนไขหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องของเซิร์ฟเวอร์ที่ โดยเนื้อหาที่ผู้ใช้อ่านบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและการส่งเสริมการขายเท่านั้น เราและบริษัทพันธมิตรไม่รับรองหรือรับประกันด้วยประการใดๆเกี่ยวกับการใช้งานหรือผลกระทบของการใช้เว็บไซต์ในแง่ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือ อื่นๆ ผู้ใช้บริการตกลงโดยชัดแจ้งว่ากรรมการ และหุ้นส่วน หรือพนักงานหรือตัวแทนใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต และการเผยแพร่จะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อ บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหาย (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) การบาดเจ็บ การเรียกร้องหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้และผู้ใช้งานรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าเราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือการกระทำผิดกฎหมายของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลที่สาม และเราหรือบริษัทพันธมิตรจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง หรือความล่าช้าของระบบในการดำเนินการสื่อสาร หรือการโจรกรรมหรือการทำลายการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เราและบริษัทพันธมิตรไม่ต้องรับผิดต่อปัญหาหรือความผิดปกติทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์หรือระบบออนไลน์ของคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือความล้มเหลวของระบบอีเมลหรือผู้ใช้งานรวมถึงการได้รับความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการบนเว็บไซต์นี้

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

หากความเสียหายเป็นผลมาจากการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือจากการส่งเนื้อหาใดๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราและหรือจากการใช้บัญชีที่ลงทะเบียนในการละเมิดข้อตกลงนี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาความเสียหาย รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ให้แก่เราและบริษัทพันธมิตร ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือ และตัวแทน (ตามความเหมาะสม)

8. เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยและผู้ใช้งานตกลงยอมรับอำนาจศาลของประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา นำเสนอเพื่อความบันเทิงและส่งเสริมการขาย โดยเผยแพร่ให้เข้าถึงเฉพาะในบางภูมิภาคนี้เท่านั้น เราไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องหรือพร้อมใช้งานในภูมิภาคอื่น ผู้ใช้นอกพื้นที่ได้ทำการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเช่นว่านั้นด้วยตนเอง

บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส [เดกซ์] จ ำกัด
เลขที่ 19 สวนสน 9 ถนนรามคำแหง 60
หัวหมาก บางกะปิ 10240
Connect with us
Novelmore©2020 Geobra Brandstätter GmbH & Co.KG. All rights reserved
BOOMERANG and the logo and TM © 2021 Cartoon Network