คำถามที่พบบ่อย

เวอร์ชวลรันคืออะไร
Virtual Run เป็นการวิ่งแบบเสมือนจริง โดยผู้วิ่งเป็นผู้กำหนดสถานที่และทำการวิ่งจนครบระยะด้วยตนเองภายในช่วงระยะวันและเวลาที่กิจกรรมกำหนด ผู้วิ่งสามารถวิ่งได้จากทุกที่ทุกเวลา ทั้งภายนอกและภายในอาคารรวมถึงการวิ่งบนลู่วิ่ง เมื่อผู้วิ่งทำการวิ่งจนครบระยะและส่งผลวิ่งภายในช่วงระยะวันและเวลาที่กิจกรรมกำหนด ผู้วิ่งจะได้รับของรางวัลตามระยะที่ทำการลงทะเบียนไว้
อยากเข้าร่วมวิ่งต้องทำอย่างไร
คุณสามารถสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์ https://boomerangvirtual.boomerangthailand.tv/ โดยสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2565
การวิ่งมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่
กิจกรรมเป็นการประเภทสะสมระยะทางประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้
1. วิ่งเก็บระยะทาง 10 กิโลเมตร : ราคา 790 บาท (วิ่ง)
2. เบรินแคลอรี่ 8,989 แคลลอรี่ : ราคา 790 บาท (เบิรน)
3. อัพแคลลอรี่ 89,000 แคลลอรี่ : ราคา 790 บาท (กิน)
ของที่ระลึกในแพ็ค ประกอบด้วย
- เสื้อ
- ของที่ระลึก
- E-BIB (สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบได้ด้วยตนเอง)
- E-Certificate (สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบได้ด้วยตนเอง เมื่อวิ่งสะสมระยะครบตามกำหนดเวลา
- เหรียญ (เมื่อสะสมครบตามจำนวนที่กำหนด)
ฉันต้องสะสมให้ครบตามที่กำหนดในครั้งเดียวหรือไม่
คุณไม่จำเป็นต้องสะสมครบภายในครั้งเดียว โดยคุณสามารถแบ่งระยะทางออกเป็นหลายครั้งภายในระยะเวลาหลายวัน แต่จะต้องวิ่งให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส [เดกซ์] จ ำกัด
เลขที่ 19 สวนสน 9 ถนนรามคำแหง 60
หัวหมาก บางกะปิ 10240
Connect with us
Novelmore©2020 Geobra Brandstätter GmbH & Co.KG. All rights reserved
BOOMERANG and the logo and TM © 2021 Cartoon Network